Du kan bli utsatt for ulike former for press fra familien til å si ja til et ekteskap.
 
 

Åpningstid:
Mandag til fredag 09.00-16.00

Vi tilbyr:
• Individuelle samtaler
• Oppfølging
• Hjelp til å kontakte hjelpeapparatet


 
 

Tvangsekteskap

Ønsker familien din at du skal gifte deg? Har de valgt en ektefelle for deg? Er det vanskelig å si nei? Er du redd for å skuffe dem? Frykter du at du kan miste familien din?


Dersom du ikke ønsker å inngå et ekteskap, og blir presset, truet og/eller tvunget til å si ja, er det et tvangsekteskap.

Eksempler på press er at du med dine handlinger:

 • Ødelegger familiens rykte og ære
 • Bringer skam på familien
 • Ødelegger både din og dine søskens framtid
 • Gjør familiemedlemmer syke

I enkelte situasjoner kan det være vanskelig å skille mellom overtalelse, press og tvang. Dette gjelder spesielt dersom familien benytter seg av emosjonelt press. Du kan føle at du svikter familien dersom du sier nei til ekteskapet.

 
«Ekteskap skal inngås av egen fri vilje»
— Ekteskapsloven §1b


Noen årsaker  tIL TVANGSEKTESKAP kan være:

 • Kultur og tradisjoner 
 • Familiens ønske om å hjelpe slektninger i opprinnelseslandet
 • Press fra slekt og venner
 • Fattigdom og økonomi
 • Hasteløsning for å forhindre eller gjenopprette et ærestap

Arrangert ekteskap er lovlig i Norge. Et arrangert ekteskap er et ekteskap, hvor familien din foreslår hvem du kan gifte deg med, men du kan si nei dersom du ikke ønsker å gifte deg.

Det kan være svært vanskelig å gå imot familiens ønsker.  Du kan være usikker på hva du skal/kan/burde gjøre i en slik situasjon.  Det er derfor viktig at du snakker med noen som kan gi deg råd og veiledning.

 

 

Dine rettigheter

 • Ekteskap skal inngås av egen fri vilje (Ekteskapsloven §1b).
 • Kvinner og menn har samme rett til å velge ektefelle (Ekteskapsloven §1b)
 • Minstealder for å inngå ekteskap er 18 år (Ekteskapsloven §1a).
 • En avtale foreldre eller andre gjør om ekteskap på vegne av barnet, er ikke bindende (Barneloven §30a).
 • Ekteskap som er inngått under press eller tvang kan gjøres ugyldig (Ekteskapsloven §16).
 • Den som tvinger noen til å inngå ekteskap kan få opptil 6 års fengsel. Dette gjelder uavhengig av om ekteskapet ble inngått i Norge eller i utlandet (Straffeloven §253).
 • Det er straffbart å forlede eller medvirke til at en person reiser til et annet land, for at personen der skal bli tvangsgiftet (Straffeloven §253).
 

«I verste fall kan jeg bli kastet ut av familien. Da har jeg ingen!»
— Jente 19
 
 

Jente 19 Foreldrene mine ønsker å gifte meg bort. Jeg synes det er vanskelig å si nei. Foreldrene mine har gjort alt for meg i oppveksten min. Alt de ønsker nå er at jeg skal gifte meg med denne gutten. Jeg vet at jeg skuffer dem dersom jeg sier nei. I tillegg vil jeg beskytte familien min mot rykter og sladder i miljøet. I verste fall er jeg redd for at jeg kan bli kastet ut av familien. Da har jeg ingen. Jeg har en venninne som sa nei til en mann som familien foreslo, det gikk jo bra og hun bor fortsatt hjemme. Men hun er som luft, ingen snakker med henne og de dekker ikke engang på til henne når de skal spise! Jeg ønsker ikke å ha et sånt forhold til familien min.

 
 

HAR DU BEHOV FOR Å SNAKKE MED NOEN?

Røde Kors-telefonen 
Telefon 815 55 201
SMS 926 26 488
Chat www.æresrelatertvold.no
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Røde Kors-telefonen har taushetsplikt og du kan kontakte oss anonymt. 

 

ANDRE DU KAN SNAKKE MED:

Alarmtelefonen for barn og unge
Rådgiver på skolen
Minoritetsrådgiver på skolen
Helsesøster
Barnevernet
Politi
Ung.no

 

 

 
 
«Dersom jeg nekter at kusina mi skal komme til Norge, blir det et helvete med familien!»
— Gutt 20

Gutt 20 Da jeg var 18 år ble jeg tvunget til å forlove meg med kusina mi. Problemet er at jeg har hatt en norsk kjæreste i flere år.  Dersom jeg nekter å gifte meg med henne og la henne komme til Norge, blir det et helvete med familien.  Jeg aner virkelig ikke hva jeg skal gjøre og nå mister jeg også snart kjæresten min.