Det er enklere å finne gode løsninger og få hjelp før du reiser! 
 
 

Åpningstid:
Mandag til fredag 09.00-16.00

Vi tilbyr:
• Individuelle samtaler
• Oppfølging
• Hjelp til å kontakte hjelpeapparatet

 

 

Redd for å bli etterlatt?

Skal du på feriereise og er redd for ikke å få komme tilbake til Norge? Frykter du å bli tvangsgiftet på en utenlandsreise eller utsatt for andre voldformer? Er du tvunget til å oppholde deg i utlandet mot din vilje? Har du venner som er etterlatt i utlandet? 
 

ER DU REDD FOR AT DETTE KAN SKJE DEG ELLER NOEN DU KJENNER?

Da er det lurt å snakke med oss i Røde Kors-telefonen eller andre du stoler på. Fortell dem hva du er redd for! Det er hjelp å få i Norge! 

HVORFOR BLIR BARN OG UNGE ETTERLATT I UTLANDET MOT SIN VILJE?

Enkelte foreldre kan være bekymret for sønnens eller datterens levesett og valg av venner. Andre ønsker at den unge skal lære mer om foreldrenes språk, kultur og religion. Noen foreldre kan føle at de har mistet sin foreldreautoritet og kontroll, og mener at et opphold i utlandet vil være bra for den unge

KONSEKVENSER KAN VÆRE:

 • Tapt skolegang i Norge
 • Svekkede norskferdigheter
 • Problemer med å gjenoppta eller fullføre utdanning i Norge
 • En følelse av utenforskap i det norske samfunnet

VIKTIG Å VITE

 • Det er vanskeligere for norske myndigheter å hjelpe deg når du befinner deg i utlandet.
 • Dersom du er under 18 år,  er det dine foreldre som har ansvaret for deg, også i utlandet.
 • Dersom du både er norsk borger og statsborger av det landet du besøker, kan det være vanskeligere for ambassaden å kunne hjelpe deg. 
 • Vær oppmerksom på at dersom du ikke er norsk statsborger og befinner deg i utlandet over en lengre tidsperiode, kan dette få konsekvenser for din oppholdstillatelse.

Dersom du allikevel velger å reise: 

 • Legg igjen kopi av pass, billett og adresseopplysninger hos skolen din, barnevernet, politiet eller andre du stoler på. 
 • Registrer deg på www.reiseregistrering.no
 • Ta med deg en kopi av passet ditt og ekstra penger.  Gjem dette godt!
 • Avtal jevnlige telefonsamtaler eller kontakt via internett med en person i Norge som du har tillit til.
 • Noter telefonnummeret til den norske ambassaden som ligger i det landet du skal besøke. Det er lurt å lære nummeret utenat – lapper kan bli borte. 
 • Mobiltelefon med kontantkort virker ikke i utlandet. Dersom du har mobiltelefon med kontantkort må du skaffe et lokalt abonnement når du kommer frem til reisemålet.

 

 
 

Er du etterlatt i utlandet mot din vilje?
 
De aller færreste jenter og kvinner blør første gang de har sex.
 

Gutt 17  Jeg trenger hjelp til å komme hjem til Norge! Vi skulle bare på sommerferie til tanta mi i utlandet. Da vi kom fram fortalte mamma at jeg må bli igjen her for å gå på skole. Familien min mener at jeg må bort fra Norge fordi jeg har blitt for norsk og mener at jeg har kommet i et dårlig miljø.

 
 


Er du i utlandet og trenger hjelp? 

 • Ta kontakt med nærmeste norske ambassade eller meld fra til noen du stoler på.
 • Dersom du er usikker på om du våger å kontakte ambassaden, kan Røde Kors-telefonen bistå deg med dette.   
 • Du finner kontaktinformasjon til alle norske ambassader på norway.info
 • Dersom ambassaden er stengt når du ringer, vil telefonen bli automatisk viderekoblet til UD’s Operative Senter i Oslo som er åpent hele døgnet.
 • Ved enkelte ambassader (Amman, Nairobi, Islamabad og Ankara) jobber det integreringsrådgivere med spesiell kompetanse på å hjelpe unge som er utsatt for eller frykter tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller har blitt ufrivillig etterlatt i utlandet. Integreringsrådgiverne gir også råd og veiledning til andre ambassader som ikke har integreringsrådgiver.
 • Ambassadene vil kunne gi deg råd og veiledning og sammen med andre norske myndigheter vurdere hvordan de best kan hjelpe deg.

 

HAR DU BEHOV FOR Å SNAKKE MED NOEN?

Røde Kors-telefonen 
Telefon 815 55 201
SMS 926 26 488
Chat www.æresrelatertvold.no
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Røde Kors-telefonen har taushetsplikt og du kan kontakte oss anonymt. 

ANDRE DU KAN SNAKKE MED

Rådgiver på skolen
Minoritetsrådgiver på skolen
Helsesøster
Barnevernet
Kors på halsen
Ung.no

 

 

Jente 21  Jeg har venner som har blitt etterlatt i utlandet på grunn av at foreldrene har oppdaget at de har hatt kjærester. Jeg derfor veldig usikker på om jeg tør å bli med familien min til utlandet i sommer. Jeg kjenner på en uro i magen. Det siste året har det vært kjipt hjemme. Familien min fant ut at jeg har en kjæreste. De har forsøkt å presse meg til å gjøre det slutt, men jeg nekter! Jeg ønsker å stole på familien min, men akkurat nå vet jeg ikke hva jeg skal tenke eller gjøre.

 

Dine rettigheter

Barneloven og barnekonvensjonen slår fast at jo eldre du blir, dess mer skal din mening vektlegges:

 • Etter du har fylt 12 år har du rett til å si nei til å flytte eller oppholde deg i utlandet uten dine foreldre, jfr. barneloven § 40
 • Etter du har fylt 12 år har du rett til å si nei til ferie i utlandet uten dine foreldre, jfr. barneloven § 41