Halvtårsrapport V2019 .png

Halvtårsrapport V2019

I første halvår i 2019 mottok Røde Kors-telefonen 142 førstegangshenvendelser på helpline og chat. 32 prosent var informasjon- og kunnskaps-formidling, 68 prosent råd og veiledning. Les mer i halvtårsrapporten.