For deg som trenger et positivt pusterom i hverdagen.
 
 

Åpningstid:
Mandag til fredag 09.00-16.00

Vi tilbyr:
• Individuelle samtaler
• Oppfølging
• Hjelp til å kontakte hjelpeapparatet


 
iStock-666835404.jpg
 

Røde Kors Mentorfamilie

Røde Kors Mentorfamilie er et tilbud for personer over 18 år som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold. En mentorfamilie skal tilby et positivt pusterom i hverdagen hvor unge kan føle tilhørighet, dele hverdagsopplevelser og oppleve mestring og trygghet.


Som deltager i Røde Kors Mentorfamilie blir du koblet med en familie som du jevnlig har kontakt med. Mentorfamilien skal motivere, inspirere og lytte til dine ønsker og interesser. Hva dere velger å gjøre sammen, er opp til dere. Du kan besøke mentorfamilien hjemme eller dere kan finne på ulike aktiviteter. 

 
iStock-641552730.jpg

Sammen med mentorfamilien kan du eksempelvis

 • lage mat

 • gå tur

 • gå på kino

 • besøke hverandre

 • feire høytider

 • lære noe nytt

 

En mentorfamilie skal være et fristed.
 


En mentorfamilie

 • består av minst en person over 25 år

 • kan bestå av en eller flere familiemedlemmer

 • er tilgjengelig en gang i uken og minimum åtte timer i måneden

 • er en god lytter

 • kan man tenke høyt sammen med

 • er opptatt av dine interesser og ønsker

Mentorfamilien vil følge deg i ett år, og man har mulighet til å forlenge kontakten med seks måneder av gangen. Når avtaleperioden er over kan du og mentorfamilien fortsette å ha kontakt, men da som privatpersoner og ikke som en del av Røde Kors Mentorfamilie.

Kontakten mellom deg og mentorfamilien er basert på frivillighet, og det betyr at begge parter står fritt til å avslutte relasjonen dersom dere skulle ønske det.

 

 

PÅMELDING

Har du lyst på en mentorfamilie? Send kontaktinformasjon til:
Telefon  926 26488
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no