Last ned materiell

Røde Kors- telefonen har utarbeidet informasjonsmateriell som skal kan benyttes av både enkeltpersoner og fagpersoner. Materiellet kan bestilles eller lastes ned.

 

rødekors_brosjyre_2.jpg

Brosjyre - A5 liggende

Brosjyre med informasjon om temaene fra nettsiden, 12 sider.


FIlm: dobbeltliv, jente

I forbindelse med kampanjen "Dobbeltliv" utarbeidet Røde Kors-telefonen en film i to versjoner. Denne versjonen er hovedsaklig rettet mot jenter


film: Ekstrem kontroll, gutt

I forbindelse med kampanjen #stoppekstremkontroll utarbeidet Røde Kors-telefonen en film i to versjoner. Denne versjonen er hovedsakelig rettet mot gutter.

rødekors_gutt_plakat.jpg

Plakat A3 - gutt

Plakat om Røde Kors-telefonen og hva vi tilbyr.


film: dobbeltliv, gutt

I forbindelse med kampanjen "Dobbeltliv" har Røde Kors-telefonen utarbeidet en film i to versjoner. Denne versjonen er hovedsaklig rettet mot gutter.


FILm: Etterlatt i utlandet, v1

I forbindelse med kampanjen "Etterlatt i Utlandet" utarbeidet Røde Kors-telefonen en film i to versjoner.
 

rødekors_jente_plakat.jpg

Plakat A3 - jente

Plakat om Røde Kors-telefonen og hva vi tilbyr. 


film: Ekstrem kontroll, Jente

I forbindelse med kampanjen #stoppekstremkontroll utarbeidet Røde Kors-telefonen en film i to versjoner. Denne versjonen er hovedsakelig rettet mot jenter.


FILM: Etterlatt i utlandet, v2

I forbindelse med kampanjen "Etterlatt i Utlandet" utarbeidet Røde Kors-telefonen en film i to versjoner.