Omskjæring strider mot grunnleggende menneskerettigheter
 
 

Åpningstid:
Mandag til fredag 09.00-16.00

Vi tilbyr:
• Individuelle samtaler
• Oppfølging
• Hjelp til å kontakte hjelpeapparatet

 

 

Omskjæring av jenter

Er du omskåret eller er du redd for at det kan skje? Har du fysiske og/eller psykiske plager på grunn av inngrepet? Lurer du på hvor du kan få helsehjelp? Er du bekymret for at noen du kjenner skal bli omskåret?

 

Hva er omskjæring?

Omskjæring eller kjønnslemlestelse av jenter er en tradisjonell praksis knyttet til lokale normer og verdier. Det er forskjellige typer omskjæring. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes. I noen tilfeller blir de indre eller ytre kjønnslepper sydd sammen slik at det gjenstår en liten åpning til urin og menstruasjonsblod. 

Omskjæring av jenter er en tradisjon som har blitt praktisert i over flere tusen år, mens noen grupper har tatt opp tradisjonen nylig. Omskjæring av jenter er verken nevnt i Toraen, Bibelen eller Koranen.  Tradisjonen praktiseres blant enkelte folkegrupper i Afrika, men forekommer også til en viss utstrekning i land i Asia og Midtøsten.  

Les mer om omfang og land i NKVTS sin veilederOmskjæring bryter med jenters og kvinners rett til å ha kontroll over egen kropp, seksualitet og helse
 
 
De aller færreste jenter og kvinner blør første gang de har sex.
 
 

Alder

Omskjæring av jenter skjer oftest i alderen 5 - 14 år, men også spebarn og eldre jenter kan bli omskåret.

Hvorfor blir  jenter omskåret?

De som praktiserer omskjæring av jenter gir ulike forklaringer på hvorfor de oppfatter denne tradisjonen som nødvendig. Noen av de vanligste forklaringer er:   

 • Det er nødvendig for å kontrollere jenters seksualitet og moral
 • Overbevisning om at det er et religiøst påbud 
 • Det er et overgangsritual for å markere overgangen fra barn til voksen
 • Det er nødvendig for at jenta skal bli gift

Blant grupper som praktiserer omskjæring kan det oppstå et sterkt sosialt press og forventning om at alle skal omskjære døtrene sine. Familier som velger ikke å gjøre dette kan risikere mobbing og utestengelse. Enkelte later derfor som de har omskåret datteren sin for å slippe unna det sosiale presset. 

Norsk lov

Alle former for kjønnslemlestelse av jenter er forbudt og straffbart i Norge. Det er like ulovlig å fjerne litt, som å fjerne mye. Det er straffbart å utsette jenter for kjønnslemlestelse, både i Norge og i utlandet, etter ankomst til Norge.


Typer av omskjæring

Det finnes mange former for omskjæring av jenter. Det er stor varasjon i hvordan inngrepene utføres, men de kan grovt deles inn etter fire ulike typer som Verdens Helseorganisasjon (WHO) skiller mellom:

 • Type I: Klitordektomi: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris.
 • Type II: Eksisjon: Klitorishodet og indre kjønnslepper er delvis eller fullstendig fjernet. 

 • Type III: Infibulasjon: Innsnevring av skjedeinngangen ved at deler av kjønnsleppene skjæres bort og sys eller føyes sammen slik at det dannes et hudsegl som stenger skjedeinngangen. Ofte fjernes også deler av klitoris.

 • Type IV: Andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning.
  Det er glidende overganger mellom de ulike typene av omskjæring.

 

Helsekonsekvenser

Hva slags komplikasjoner som kan oppstå under og etter omskjæring avhenger av flere faktorer, blant annet hvor omfattende inngrepet er, hvor gammel jenta er, fysiske og hygieniske forhold rundt inngrepet i tilhelingsperioden. Mange får akutte komplikasjoner, og det er også risiko for komplikasjoner på lengre sikt.  Hvor omfattende skadene er, vil variere. 

Akutte komplikasjoner
Akutte komplikasjoner rammer mer enn hver tiende jente, og de fleste av dem har flere komplikasjoner samtidig. Det kan være: 

 • Smerter
 • Store blødninger
 • Hevelser
 • Infeksjoner
 • Problemer med sårheling

Les mer om akutte komplikasjoner i NKVTS sin veileder 
 

  Langsiktige senkomplikasjoner 
  En stor andel kvinner som har vært utsatt for omfattende typer av omskjæring, utvikler kroniske plager. Det kan være: 

  • Urinveisinfeksjoner
  • Cyster
  • Vannlatingsplager
  • Menstruasjonsplager
  • Seksuelle problemer
  • Fødselskomplikasjoner
  • Psykiske konsekvenser

  Les mer om senskader i NKVTS sin veileder

   Par_Kjønnl.jpg

   HELSEHJELP
   Helsesøster
   Fastlege
   Gynekolog
   Psykolog
   Jordmor
   Sykehus
   Les  mer om helsetilbudet i brosjyren Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse

   ANDRE DU KAN SNAKKE MED
   Sosiallærer eller rådgiver på skolen
   Barnevern
   Politiet