Enkelte unge kan oppleve så sterk kontroll at det bryter med deres rettigheter i henhold til barnekonvensjonen og norsk lov

 
 

Åpningstid:
Mandag til fredag 09.00-16.00

Vi tilbyr:
• Individuelle samtaler
• Oppfølging
• Hjelp til å kontakte hjelpeapparatet

 

 

Hva er negativ kontroll?

Negativ sosial kontroll er når noen tar fra deg din grunnleggende rett til å bestemme over eget liv og fremtid, i henhold til din alder og modenhet. 

 

Negativ sosial kontroll kan begrense din: 

  • frihet til å velge venner eller ha kjæreste 

  • deltagelse i fritidsaktiviteter

  • valg av påkledning

  • valg av utdanning

  • religionsfrihet

  • selvbestemmelse over egen kropp

  • rett til selv å velge ektefelle 


Kontrollen kan utøves ved bruk av psykisk press, trusler, tvang og vold. Formålet med negativ sosial kontroll er at enkeltpersoner skal leve i tråd med familiens eller gruppens normer og verdier.


Er det så sterk kontroll at du ikke får hverdagen din til å fungere med venner, lekser, fritidsaktiviteter og lignende?
 
 

Snakk om det!

Det kan være svært vanskelig å leve under sterk negativ sosial kontroll. Du kan oppleve å føle deg deprimert, motløs og alene. I mange tilfeller kan det være vanskelig å finne de riktige ordene til å beskrive hva du opplever. Husk at du ikke er alene. Snakk med noen du stoler på. Det kan være venner, rådgiver på skolen din, helsesøster eller andre du har tillitt.

Du kan snakke med oss i Røde Kors-telefonen dersom du ønsker å prate med noen anonymt om det du opplever. Vi snakker daglig med ungdom som opplever ulike former for negativ sosial kontroll. Du kan ringe, chatte eller skrive mail til oss og du kan være anonym.

 
 

"Et bur uten gitter" 
Høsten 2018 satte Røde Kors-telefonen og dansegruppen Kingwings Crew opp danseforestillingen "Et bur uten gitter". Forestillingen omhandler ulike grader av negativ sosial kontroll og bygger på dansernes egne erfaringer. I videoklippene kan du se noen av danserne sine budskap om negativ sosial kontroll.

 
 

har du behov for å snakke med noen?

Røde Kors-telefonen  
Telefon 815 55 201
SMS 926 26 488
Chat  www.æresrelatertvold.no
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Røde Kors-telefonen har taushetsplikt og du kan kontakte oss anonymt. 

ANDRE DU KAN SNAKKE MED:

Rådgiver på skolen
Minoritetsrådgiver på skolen
Helsesøster
Barnevernet
Kors på halsen
Ung.no
 

 
 

Dine rettigheter

§ 31: Fra barnet er 7 år skal foreldrene høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser for barnet. Barnets meninger skal bli vektlagt etter alder og modenhet. Det skal legges stor vekt på hva barnet har å si fra 12 års alder.

§ 32: Fra 15 år bestemmer barnet helt selv over valg av utdannelse, og kan melde seg inn eller ut av organisasjoner og trossamfunn.

§ 33: Barnet skal få mer og mer ansvar/selvbestemmelsesrett med alderen fram til det blir myndig.

(Barneloven forenklet versjon)