Kontrollerer din familie hvor du er og hvem du er sammen med?
 
 

Åpningstid:
Mandag til fredag 09.00-16.00

Vi tilbyr:
• Individuelle samtaler
• Oppfølging
• Hjelp til å kontakte hjelpeapparatet

 

 

Hva er negativ kontroll?

Bestemmer dine foreldre over fritiden din? Kontrollerer de din mobil og PC? Bestemmer de hvilke klær du kan bruke? Er det så sterk kontroll at du ikke får hverdagen din til å fungere med venner, lekser, fritidsaktiviteter og lignende?

 

Det er helt vanlig at foreldre setter grenser for sine barn som en del av barneoppdragelsen. Men i noen tilfeller setter foreldre helt urimelige begrensninger. Enkelte unge kan oppleve så sterk kontroll at det bryter med deres rettigheter i henhold til barnekonvensjonen og norsk lov.

Årsaken til at familien utsetter deg for negativ sosial kontroll, kan skyldes at de er bekymret for å bli utsatt for negativ sladder og ryktespredning i sitt miljø. De kan også være bekymret for at familien skal tape ære ved at barna ikke oppfører seg «ordentlig».


Enkelte unge kan oppleve så sterk kontroll at det bryter med deres rettigheter i henhold til barnekonvensjonen og norsk lov.
 
 
De aller færreste jenter og kvinner blør første gang de har sex.

Jente 17  Familien presser meg mye. De forteller hele tiden hvor dårlig jente jeg er.  Dersom jeg oppfører meg dårlig, for eksempel blir sett sammen med gutter, skal de sende meg til utlandet. Jeg har absolutt ingen frihet og må gjøre som familien sier. Når jeg er hjemme, sitter jeg mest på rommet mitt og gjør lekser. Jeg MÅ komme rett hjem etter skolen. Får ikke lov til å delta på fritidsaktiviteter og kan absolutt ikke være sammen med gutter. Jeg vil ikke leve på denne måten. Jeg har masse problemer. JEG TRENGER HJELP.

Negativ sosial kontroll er dersom du opplever at dine grunnleggende rettigheter til å bestemme over eget liv blir brutt i henhold til din alder og modenhet. Kontrollen kan utøves ved bruk av psykisk press, trusler, tvang og vold. Formålet med negativ sosial kontroll er at enkeltpersoner skal leve i tråd med familiens eller gruppens normer og verdier.

 
 

Negativ kontroll kan ha svært alvorlige psykiske konsekvenser. Du kan oppleve å føle deg deprimert, motløs og alene. Derfor er det viktig be om hjelp.

 


Gutt 18  Jeg har blitt kastet ut hjemmefra. Foreldrene mine mener at jeg har dårlige venner . Jeg føler foreldrene mine prøver å ta over livet mitt. De forsøkte til slutt å kontrollere alt jeg gjorde og hvor jeg var. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

har du behov for å snakke med noen?

Røde Kors-telefonen  
Telefon 815 55 201
SMS 926 26 488
Chat  www.æresrelatertvold.no
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Røde Kors-telefonen har taushetsplikt og du kan kontakte oss anonymt. 

ANDRE DU KAN SNAKKE MED:

Rådgiver på skolen
Minoritetsrådgiver på skolen
Helsesøster
Barnevernet
Kors på halsen
Ung.no
 

 
 

Dine rettigheter

§ 31: Fra barnet er 7 år skal foreldrene høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser for barnet. Barnets meninger skal bli vektlagt etter alder og modenhet. Det skal legges stor vekt på hva barnet har å si fra 12 års alder.

§ 32: Fra 15 år bestemmer barnet helt selv over valg av utdannelse, og kan melde seg inn eller ut av organisasjoner og trossamfunn.

§ 33: Barnet skal få mer og mer ansvar/selvbestemmelsesrett med alderen fram til det blir myndig.

(Barneloven forenklet versjon)